LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016

Thứ hai - 13/04/2015 10:09
LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016
(Kèm theo Công văn  số 4608/SGD&ĐT-QLT  ngày 02/4/2015)
 
Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời dự các Hội nghị, các cuộc họp về các công việc được nêu trong phần nội dung. Các ông (bà) trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng trường THPT,  giám đốc trung tâm GDTX,  hiệu trưởng trường THCS  có trách nhiệm thông báo để  các cán bộ, giáo viên thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ trong lịch này. Nếu  có thay đổi lịch, Sở GD& ĐT sẽ thông báo sau.
 
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
 
 
Thời gian Đơn vị Nội dung
09/04/2015
(Thứ 5)
Sở GD&ĐT Hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016
- Thời gian: 8h30.
- Thành phần:
+ Ban lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban;
+ Phòng GD&ĐT: Trưởng phòng và 03 chuyên viên phụ trách 3 cấp học: THCS, TH, MN;
+ Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc trung tâm GDTX;
+ Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN trực thuộc Sở;
- Địa điểm: hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy.
20/4/2015
(Thứ 2)
Sở GD&ĐT
 
Phát hành “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” và cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thành phố Hà Nội năm học 2015-2015” về các phòng GD&ĐT.
Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh
- Thời gian: 8h30.
- Thành phần: 01 CB phòng GD&ĐT phụ trách thi, 01 CB phụ trách dữ liệu TS.
- Địa điểm: Câu lạc bộ 23 Quang Trung. 
10/5/2015 CSGD Hoàn thành tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển (đối với các TS thi chuyên).
13/5/2015 CSGD Thu “Phiếu đăng ký dự tuyển  vào lớp 10 THPT năm 2015-2016” của học sinh (HS).
13-15/5/2015 Phòng GD&ĐT - Tổ chức kiểm tra chéo giữa các CSGD về việc tính điểm THCS, điểm  cộng thêm, điểm sơ tuyển của HS.
14/5/2015 CSGD Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển của HS về phòng GD&ĐT.
15-18/5/2015 Sở GD&ĐT  Kiểm tra việc tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của HS tại các CSGD (do Thanh tra Sở thực hiện).
15/5-20/5/2015 Phòng GD&ĐT Nhập dữ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyển về CSGD, kiểm tra, sửa chữa dữ liệu.
 
21/5-22/5/2015
 
 
21/5-22/5/2015
CSGD Thí sinh xem danh sách dự tuyển tại các CSGD, thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài xem tại phòng GD&ĐT. Thí sinh kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển, nguyện vọng đăng ký… Nếu có sai sót đề nghị CSGD sửa chữa kịp thời.
Phòng GD&ĐT - Công bố điểm THCS và điểm cộng thêm.
- Nộp Sở: Đơn và dữ liệu tuyển sinh
+ 21/5 thu của các KVTS 1, 2, 3, 10, 11, 12 (sáng: 10,11,12; chiều: 1, 2, 3).
+ 22/5 thu của các KVTS 4, 5, 6, 7, 8, 9 (sáng: 7, 8, 9; chiều: 4, 5, 6).
22/5 - 23/5/2015 Phòng GD&ĐT Nộp báo cáo tổng hợp về điểm THCS, điểm cộng thêm và giải quyết khiếu nại (theo mẫu) cho Sở (Phòng GDTrH) bằng văn bản và các file dữ liệu.
23/5/2015
(Thứ 7)
Sở GD&ĐT - Công bố số lượng HS dự tuyển vào từng trường THPT tại các phòng GD&ĐT, Website của Sở GD&ĐT (www.hanoi.edu.vn), Báo Hà Nội mới.
- Gửi các trường THPT file mẫu nhập đăng ký các Hội đồng coi thi (HĐCT).
25/5/2015
(Thứ 2)
Trường THPT Gửi về Sở danh sách các HĐCT, số phòng thi theo từng HĐCT (dự kiến) qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn
25/5-26/5/2015 Phòng GD&ĐT Nhận đơn và nhập dữ liệu thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS (không nhận đơn thay đổi nguyện vọng chuyên).
27/5-28/5/2015
(Thứ 4, 5)
Phòng GD&ĐT Nộp Sở đơn và dữ liệu thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS:
- Ngày 27/5: Các phòng GD&ĐT thuộc KVTS: 1, 2, 3, 10, 11, 12.
- Ngày 28/5: Các phòng GD&ĐT thuộc KVTS: 4, 5, 6, 7, 8, 9.
01/6/2015
(Thứ 2)
Sở GD&ĐT - Gửi file mẫu nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi cho các trường THPT, các Phòng GD&ĐT.
- Giao chỉ tiêu điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tuyển sinh và  dữ liệu thi cho phòng GD&ĐT để in Giấy báo thi.
03/6/2015
(Thứ 4)
Phòng GD&ĐT, trường THPT Nộp Sở:
  File dữ liệu cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn
04/6-05/6/2015 Phòng GD&ĐT In và giao Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT cho các CSGD.
01/6-06/6/2015 Sở GD&ĐT Kiểm tra CSVC các Hội đồng coi thi (HĐCT).
06/6/2015 CSGD Hoàn thành giao “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” cho HS.
 
 
 
08/6/2015
(Thứ 2)
 
 
 
 
Sở GD&ĐT
 
Hội nghị về coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Thời gian: 8h30;
- Thành phần:
+ Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
+ Lãnh đạo các trường THPT (CL, NCL);
+ Chủ tịch HĐ coi thi (theo đề xuất của trường trong Danh sách nộp ngày 3/6/2015);
+ Phó chủ tịch phụ trách cơ sở vật chất của HĐ coi thi.
- Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. 
- Giao Quyết định điều động coi thi, chấm thi.
Hội nghị về Thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Thời gian: 14h00;
- Thành phần: Cán bộ, giáo viên làm  Thanh tra coi thi.
- Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. 
08/6/2015
(Thứ 2)
Trường THPT - Trường THPT nộp Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (theo mẫu) để  Sở GD&ĐT duyệt.
- Nhận và thông báo Danh sách thí sinh dự thi tại trường THPT.
                                                 
II . COI THI
 
 
09/6/2015 HĐ coi thi - 8h30: Họp Ban lãnh đạo Hội đồng coi thi (HĐCT).
- Kiểm tra toàn bộ CSVC, các điều kiện đảm bảo an toàn của HĐCT.
- Nhận văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp,…
 
 
10/6/2015
(Thứ 4)
 
 
HĐ coi thi
 
- 7h30: Tổ chức học Quy chế thi cho thí sinh, thông báo Bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho HĐCT.
- 8h30: Họp toàn thể HĐCT, tổ chức học Quy chế thi cho toàn thể HĐCT.
Sở GD&ĐT  10h30: Họp CT Hội đồng phách. Địa điểm: Phòng QLT&KĐCLGD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/6/2015
(Thứ 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng  
HĐ coi thi
- 7h00: Tập trung thí sinh khai mạc kỳ thi.
- 7h40: Chủ tịch HĐ coi thi mở gói bì đề thi môn  Ngữ Văn
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài     (Thời gian làm bài : 120 phút)
Chiều
 
 
 
 
HĐ coi thi
 
- 13h45: Tập trung thí sinh.
- 14h10: Chủ tịch HĐ coi thi  mở gói bì đề thi môn  Toán
- 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.
- 14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài     (Thời gian làm bài : 120 phút)
- 17h00: Họp tổng kết hội đồng coi thi.
- 17h30: Chủ tịch HĐ coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh).
 
 
 
Tại trường THPT Chu Văn An
HĐ phách nhận:
1. Bài thi môn Ngữ văn;                         
2. Bài thi môn Toán;
3. Hồ sơ của HĐCT (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các bì đề thi chưa sử dụng, các đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong theo quy định.    
12/6/2015
(Thứ 6)
Sáng HĐ coi thi - 7h15: Tập trung thí sinh tham dự tuyển sinh vào THPT chuyên.
- 7h40: Chủ tịch HĐ coi thi mở gói bì đề thi môn  Ngoại ngữ  
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài    (Thời gian làm bài : 120 phút)
- Từ 11h00 đến 12h00: Chủ tịch HĐ coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm  quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh). 
Chiều
(thi các môn chuyên)
HĐ coi thi - 13h45: Tập trung thí sinh
- 14h10: Chủ tịch HĐ coi thi giao túi đề thi môn Ngữ văn, Toán, Tin,  Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.
- 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.
- 14h30: Giờ bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Ngữ văn, Toán, Tin,  Sinh học: 150 phút; môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật: 120 phút).
13/6/2015
(Thứ 7)
Sáng
(thi các môn chuyên)
HĐ coi thi - 7h15: Tập trung thí sinh.
- 7h40: Chủ tịch HĐ coi thi giao túi đề thi môn  Vật lí, Hoá học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí.
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Giờ bắt đầu làm bài    (Thời gian làm bài môn Vật lí, Lịch sử, Địa lí : 150 phút; môn Hoá học, Tiếng Anh: 120 phút).
- 11h30: Họp tổng kết HĐ coi thi
- 12h00: Chủ tịch HĐ coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh). 
HĐ Phách nhận:
+ Bài thi môn chuyên (gói riêng bài theo từng môn chuyên).
+ Hồ sơ của HĐCT (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các đề thi chưa sử dụng, đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong đúng qui định.
 
III- CHẤM THI
 
11/6-17/6/2015 HĐ phách - 11/6: Tại trường THPT Chu Văn An - số 10 phố Thụy Khuê, Tây Hồ
             + 14h00: Họp HĐ phách, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
             + 16h00-21h00: Nhận bài thi và hồ sơ thi.
- 12/6: + 9h30: Chủ tịch HĐ phách nhận mã phách tại Hội đồng;
            + 10h30: Nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường THPT Chu Văn An.
- 13/6: 12h00 nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường THPT Chu Văn An.
- 15/6:             9h30 giao bài cho các HĐ chấm - đợt 1. 
- 17/6:  8h00 giao bài cho các HĐ chấm - đợt 2.
15/6/2015 Sở GD&ĐT - 8h00: Họp Chủ tịch HĐ chấm, phó Chủ tịch CSVC  (Phòng HT 23 QT).
-10h00: Họp Phó CT nhập điểm, tổ trưởng nhập điểm (Phòng HT 23 QT).
15/6-23/6/2015 HĐ chấm làm việc
(Môn xã hội, NN tại trường THPT
Chu Văn An
 
Môn tự nhiên tại trường THPT
Phan Đình Phùng)
- 15/6: +  9h00: Họp Lãnh đạo HĐ chấm.
            + 10h00: Nhận bài thi.
            + 10h30: Phổ biến hướng dẫn chấm gồm Chủ tịch, Phó CT, Tổ trưởng, Thanh tra  chấm thi, Uỷ viên chỉ đạo chấm.
            + 14h00: Họp toàn thể HĐ chấm học tập quy chế.
            + 14h30: Học biểu điểm, chấm thử.
-  17/6 : Tổ máy tính bắt đầu nhập điểm.
-  18/7 (8h30): Họp giao ban chấm thi lần 1 (Chủ tịch, Tổ trưởng thanh tra chấm, Uỷ viên chỉ đạo chấm bộ môn) tại phòng HT 23 QT.
- 20/6 (8h30): Họp giao ban chấm thi lần 2 (Chủ tịch, Tổ trưởng thanh tra chấm, Uỷ viên chỉ đạo chấm bộ môn) tại phòng HT 23 QT.
-  21/7:  Khớp phách ngẫu nhiên 20%;
 - 23/7: Sơ kết chấm ở tổ và toàn HĐ. Bàn giao cho Sở toàn bộ hồ sơ của HĐ.
Chú ý: Trong thời gian chấm thi, Chủ tịch HĐ chấm phải báo cáo kết quả chấm  thi về Sở (qua Phòng QLT&KĐCLGD) vào 17h00 hàng ngày.
IV- XÉT TUYỂN
 
24/6/2015
(Thứ 4)
Sở GD&ĐT - Giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường THPT CL (Bảng ghi điểm thi theo phòng/HĐ thi; Đĩa dữ liệu kết quả thi).
- Hướng dẫn lập Danh sách xét tuyển và trúng tuyển tại CLB 23 Quang Trung
Trường
THPT (CLvà chuyên)
Công bố điểm xét tuyển tại trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 1 chuyên.
25/6/2015 Phòng GD&ĐT  Nhận Dữ liệu điểm xét tuyển, in “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” giao cho CSGD.
24/6-01/7/2015 CSGD Nhận đơn phúc khảo của HS, nộp đơn phúc khảo và Danh sách HS phúc khảo về phòng GD&ĐT.
25/6 -26/6/2015 CSGD Trả hồ sơ và “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” cho HS.
24/6 -
26/6/2015
 
Sở GD&ĐT Họp xét duyệt Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT
- Thành phần: Hiệu trưởng các trường THPT CL.
- Địa điểm: CLB - tầng 1, 23 Quang Trung.
- Thời gian:
+ Ngày 24/6 (14h00): Duyệt điểm chuẩn vào các lớp chuyên.
+ Ngày 25/6: Duyệt điểm chuẩn  vào lớp 10 không chuyên các trường THPT thuộc KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12 (8h30: KVTS 10, 11, 12; 14h00: KVTS 7, 8, 9)
+ Ngày 26/6: Duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên các trường THPT thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6  (8h30: KVTS 4, 5, 6; 14h00: KVTS 1, 2, 3)
25/6/2015 Sở GD&ĐT - Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên.
25/6-
27/6/ 2015
Trường THPTCh Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên
27/6/2015 Sở GD&ĐT Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập.
27/6-
29/6/ 2015
Trường THPTCL Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập
28/6-30/6/2015 Trường
THPT CL
Tuyển bổ sung HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập (đợt 2 nếu có)
- Trường THPT chuyên và có lớp chuyên:
+ Ngày 28/6: 8h30 họp Hiệu trưởng trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây tại phòng khách Quốc tế, 23 Quang Trung;
+ Nhận hồ sơ tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu) từ ngày 29/6 đến ngày 30/6/2015.
- Trường THPT không chuyên:
+ Ngày 30/6: tại Câu lạc bộ, 23 Quang Trung
* 8h30 họp Hiệu trưởng các trường THPT CL thuộc KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.
* 14h00 họp Hiệu trưởng các trường THPT CL thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.
+ Nhận hồ sơ tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu) từ ngày 05/7 đến 06/7/2015.
02/7-03/7/2015 Phòng
GD&ĐT
Nhập danh sách phúc khảo và nộp Sở GD&ĐT dữ liệu HS xin phúc khảo.
27/6-20/7/2015 Trường
THPT NCL,
 
Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển.
27/6-20/7/2015 TTGDTX Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển.
13/7/2015 Phòng
GD&ĐT
Nhận kết quả phúc khảo tại Sở.
13/7/2015 CSGD Thông báo kết quả phúc khảo cho HS.
21/7-24/7/2015 Trường THPT CL  Nộp  Sở:
- Danh sách HS trúng tuyển.
- Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.
- Thời gian:
+ Ngày 21/7: Thu của các trường thuộc KVTS 1, 2, 3.
+ Ngày 22/7: Thu của các trường thuộc KVTS 4, 5, 6.
+ Ngày 23/7: Thu của các trường thuộc KVTS 7, 8, 9.
+ Ngày 24/7: Thu của các trường thuộc KVTS 10, 11, 12.
28/7-30/7//2015 Trường NCL Nộp  Sở:
- Danh sách HS trúng tuyển.
- Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.
- Thời gian:
+ Ngày 28/7: Thu của các trường thuộc KVTS 1, 2, 3,4.
+ Ngày 29/7: Thu của các trường thuộc KVTS 5, 6, 7, 8.
+ Ngày 30/7: Thu của các trường thuộc KVTS 9, 10, 11, 12.
31/7-01/8/2015 TTGDTX Nộp  Sở:
- Danh sách HS trúng tuyển.
- Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.
 
.................................................
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1334

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 129 | lượt tải:40

890

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 141 | lượt tải:45

794

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 112 | lượt tải:61

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 141 | lượt tải:43
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây